Les estadístiques sobre Accidents de Treball hauràn de modificar-se

El Reglament 349/2011, de la Comissió, de 11 d’abril, tracta d’unificar els criteris amb què els paisos membres presenten els resultats d’Accidents de Treball. També modifica el conjunt de dades que han de ser transmeses a la Comissió. Això implicarà els següents canvis en la declaració d’accidents a l’Estat Epanyol:

  • Els “accidents in itinere” deixen d’ésser considerats un Accident de Treball.
  • Els accidents que causen la mort, fins i tot un any després d’haver-se produït l’accident, seràn registrats com a mortals.
  • S’hauràn de comunicar els accidents d’autònoms, treballadors familiars i estudiants.

Tots aquest canvis han de preparar-se per a la comunicació de l’any 2013

Carme

Les primeres 6 substàncies tòxiques del Reglament REACH, prohibides per la Comissió Europea

La Comissió Europea ha decidit prohibir sis substàncies perilloses per a la salut i el medi ambient. La prohibició entrarà en vigor en el termini de tres a cinc anys (què lent sembla el procediment de presa de decisions a Europa)

Les 6 substàncies són:

  • 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xileno (almizcle de xileno)
  • 4,4 ‘-diaminodifenilmetano (MDA)
  • hexabromociclododecano(HBCDD)
  • bis (2-ethylexyl)ftalato (DEHP)
  • ftalato de bencilo y butilo (BBP)
  • ftalato de dibutilo (DBP)

La web de ISTAS li ha donat una importància de primera a aquesta notícia. La veritat és cosa d’alegrar-se… això vol dir que REACH funciona, i millora el control sobre els milers de sustàncies químiques que hi han en el mercat.

CCOO califica la decisió presa per la CE com ‘un primer pas però insuficient’.

Carme

Nuevos pictogramas de peligro para los químicos

El Reglamento 1272/2008/CE, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, desarrolla los criterios armonizados de clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas. Este sistema, llamado Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetado de productos químicos, facilita el comercio mundial, al tiempo que protege la salud humana y el medio ambiente

A partir del 1 de diciembre de 2010, la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas deberá realizarse de acuerdo a este nuevo Reglamento. Presentamos aquí los nuevos pictogramas, que combinados con la palabra Atención o Peligro, sustituirán a los antiguos.

En la web del Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la patronal extremeña, podéis ver qué pictograma de los antiguos se corresponde con cada uno de los nuevos.

El INSHT ha recogido toda la legislación y ha aportado materiales divulgativos sobre la misma en esta dirección

Carme

EMPRESAS Y ENTIDADES DE TODA EUROPA PIDEN ENERGÍA 100% RENOVABLE EN 2050

Más de doscientas empresas y entidades de toda Europa, así como políticos entre los que figuran una treintena de parlamentarios europeos han firmado un manifiesto en el que se reclama un Objetivo 100% renovable para la política energética europea en 2050.

En España se han adherido hasta ahora 3i-Ingeniería, Asociación Empresarial Fotovoltaica, Alba Renova, APPA, Asociación de la Industria Fotovoltaica, Ilustre Colegio Oficial de Geólogos – Delegación Cataluña, Ecooo, Eguzkitan, Energesis, Equo, Eurener, Fundación Renovables, Geoplat, Idesa, Protermosolar, Siliken, Solaria, Torresol y Viñaresol.

Pincha aquí para ampliar la información

Y aquí para adherir tu empresa u organización al manifiesto

Carme

Novetats en la web de la EU-OSHA

L’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball ha canviat una mica la seua interfaç. Una de les novetats és que estrena bloc, que presenta únicament en anglés, però que pot traduïr-se fàcilment amb el traductor de Google.

A més a més, la secció sobre legislació s’ha remodelat: ara és més fàcil accedir a les Directives i altres documents pràctics.

Carme

Éxito de registros REACH

La Comisión Europea y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos se felicitan porque en la trascendente primera fecha final para el  registro de los compuestos más peligrosos y más usados, del 30 de noviembre de 2010, se han remitido 24.675 dosiers correspondientes a 4.300 sustancias. El 86% fue realizado por grandes compañías.

Podéis ver la noticia en la web de la ECHA

Carme

Informe sobre el Sistema Sanitari Espanyol

El resum i les conclusions de l’Anàlisi del Sistema Sanitari d’Espanya 2010 ja hi està penjat de la web del Ministeri de Sanitat i Política Social. Aquest document forma part de la sèrie Health Systems in Transition (HiTS), que elabora l’Observatori Europeu de Sistemes  i Polítiques de Salut, dedicada a l’anàlisi dels sistemes sanitaris de la regió europea de la OMS.

Segons criteris de medició internacionals, el nostre SNS ocupa una posició bastant elevada, doncs, obté bons resultats de manera sostinguda en molts dels paràmetres mesurats.

Aquests èxits s’han aconseguit amb un nivell de despesses prou minses: el 8’5% del PIB espanyol, per baix de la mitjana europea. La conclusió que extrau l’informe és què la ciutadania espanyola disfruta d’un sistema sanitari amb una bona relació qualitat-cost.

Ja vorem el que queda després d’aplicar aquestes polítiques actuals de reducció del dèficit….

Carme

A %d blogueros les gusta esto: