Agentes químicos y agentes cancerígenos

 A l’apartat de seguretat i salut laboral de la web del DEMO gestionat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya, ja hi podeu trobar les dues novetats següents:

 Agents químics

 Aquest full informatiu recull un extracte de les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives als riscos relacionats amb els agents químics en el treball, d’acord amb el Reial decret 374/2001. També inclou alguns criteris i recomanacions que proposa la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos.

Agents cancerígens o mutàgens

Aquest full informatiu recull la normativa bàsica compresa en els reials decrets 665/1997, 1124/2000 i 349/2003 en materia d’exposició a agents cancerígens o mutàgens en el treball, així com els criteris I les recomanacions de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos.

(Informació del Tapinet)

Miguel

Anuncis
%d bloggers like this: