Guants per a totes les injeccions?

En la llista TAPINET s’ha suscitat una discussió respecte a l’ús de guants, a partir del Document de la OMS, publicat en 2010, “Carpeta de material sobre seguridad de las inyecciones y los procedimientos conexos”.

Hem de recomanar l’ús de guants sempre que es manipulen objectes que tallen o punxen? O la recomanació deu ser quan es manipule sang o líquids biològics susceptibles de transmitir VHB, VHC i VIH?

L’esmentat document textualment recomana no utilitzar guants quan s’administren injeccions intradèrmiques, subcutànies i intramusculars.

El Comité Assesor de Vacunes no considera necessari l’ús de guants per administrar una vacuna.

El CDC està amb la línia de la OMS i de la OSHA i recomanen l’ús de guants només per a les flebotomies.

La Guía de actuación ante exposición ocupacional a agentes biológicos de transmisión sanguínea, publicada recentment, no fa costat amb cap postura, i rodeja el tema afirmant que l’ús de guants serà obligatori “al realizar procesos invasivos”, quedant a la interpretació de cadascú si punxar una injecció intramuscular pot considerar-se un procés invasiu.

Carme

MIS CHULETAS MÉDICAS

Esquemas prácticos y visuales para sobrevivir a las consultas de atención primaria

Primum non nocere 2021

Desde octubre de 2003. Decano de los blogs sanitarios en español. Blog de medicina, atención primaria y mucho más….. o mucho menos.

A %d blogueros les gusta esto: