El desgaste profesional del médico

Estem tots nosaltres condemnats a cremar-nos inevitablement en l’exercici del nostre treball com metges?, en què consistix este procés patològic i de quins factors depén?

Després d’acceptar que el procés de desgast professional pot afectar-nos a qualsevol de nosaltres, què podem fer per a protegir-nos d’ell?, disposem de mesures preventives eficaces?

Es pot previndre el desgast ocupacional? Hi ha una vacuna per al desgast professional?

Com es definix la competència mèdica? Quins aspectes inclou?

Segons el Pla de Bolonya per als Estudis de Grau de Medicina, quines competències necessitarà posseir el metge per al seu desenvolupament professional?

Podeu obtindre les respostes, si consulteu el article en el enllaç del “médicointeractivo“, previ resgistre.

Miguel

Anuncis
%d bloggers like this: