El càncer i el formaldehíd

Ja sabíem que la IARC havia classificat el formaldehid en el grup 1 (Vol. 88; 2006). També sabíem que hi havia evidència suficient per al càncer nasofaringi, i ara ens trobem amb el blog càncer ocupacional, que conta com alguns estudis han trobat relació entre el càncer d’encèfal i l’exposició a formaldehid de patòlegs i embalsamadors. També sembla que s’ha elevat d’evidència forta a suficient la relació entre formaldehid i leucèmia. I amb tota eixa evidència, el formaldehid està classificat com a cancerígen de 3ª categoria, segons el RD 363/1995. ¡La llei sempre per darrere de la realitat!

Carme

Anuncis
%d bloggers like this: