Corbacho presenta al Consejo un informe sobre un nuevo servicio de Prevención destinado a microempresas

El Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha presentado al Consejo de Ministros de ayer, un informe sobre el nuevo servicio de asesoramiento a la microempresa en materia de seguridad y salud laboral, denominado Prevención10.es, que próximamente pondrá en marcha el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la colaboración de las Comunidades Autónomas.

Las principales ventajas que según el Ministerio este herramienta va aportar:

– Facilitará al empresario la formación, información y asistencia técnica necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones legales, proporcionándole un lugar de encuentro e intercambio de buenas prácticas.

– Facilitará al empresario herramientas gratuitas, atractivas y fáciles de usar, que cumplan con todos los estándares de accesibilidad y seguridad que le permitan gestionar eficazmente la prevención en su empresa, apostando claramente por la simplificación y la reducción de cargas.

Ésta iniciativa pretende, junto con la publicación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, mejorar la prevención en las empresas de menos de 10 trabajadores. Os dejo el enlace a la nota de prensa del Ministerio

Resolució del Parlament Europeu sobre Fibromiàlgia

El Parlament Europeu insta al Consell i a la Comissió per a que desenvolupen una estratègia dirigida a reconéixer la Fibromiàlgia com a malaltia, i per a promoure la investigació i la sensibilització sobre una malaltia que afecta a 14 milions de persones en la Unió Europea i entre el 1 i el 3% de la població mundial. (DOUE de 24.02.2010)

Aunque la Organización Mundial de la Salud reconoció la fibromialgia como enfer­medad ya en 1992, esta patología no está incluida en el índice oficial de patologías en la UE, lo cual impide a los pacientes obtener un diagnóstico oficial.

¡Buenos días!

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos 2010

S`ha publicat el document de Límits d’Exposició Professional per a Agents Químics adoptats per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) per a l’any 2010.

A més d’alguns canvis en l’estructura del document, s’incorporen en la Taula 1 els Valors Límit Ambientals de 15 substàncies que ja tenien proposta de modificació en el document de  2009. També es proposen, en la Taula 3, nous Valors Límit per a altres 10 substàncies.

Amb l’incorporació a la Taula 1 dels Valors Límit Indicatius (VLI), publicats en la Directiva 2006/15/CE de la Comissió, de 7 de febrer, en la que s’estableix la segona llista de VLI professionals, queda trasposada eixa Directiva a la legislació espanyola.

Vull assenyalar el retard amb què els avanços tècnics s’incorporen a la legislació. ¿Com pot ser que en 2010 quede trasposada la Directiva 2006/15/CE (segona llista europea de Valors Límit) quan el 19 de desembre de 2009 es va publicar la Tercera Llista Europea de Valors Límit ( Directiva 2009/161/UE)? Carmen Martínez ja informava d’açò en el seu antic bloc (enllaç)

Si l’Estat Espanyol ja participa en els organismes europeus que proposen els VLI, ¿per què tardar tant en publicar-los ací? Les conseqüències per a la prevenció poden ser importants en el cas d’algunes substàncies.

Al meu parer, quatre anys de retard és massa temps

Presentació

Som un grup de treball interessats per la salut i seguretat dels treballadors sanitaris.

Ens plantegem mantindre al dia totes aquelles novetats que apareguen en relació a la millora de les condicions laborals dels treballadors de sanitat, des dels zeladors fins al metges, passant per les auxiliars d’infermeria, infermers, tècnics,.. sense oblidar els marmitons, cuiners, personal de manteniment, personal administratiu, informàtics, etc i tampoc els òrgans directius.

La prevenció de riscos laborals encara que ha començat a fer-se efectiva tard, és molt important i cal informar amb rigor, professionalitat  i serietat per a fer entendre als gestors l’utilitat del nostre treball i per a que els treballadors sàpien entendre i seguisquen les nostres recomanacions.

Volem compartir l’informació en tots vosaltres i al mateix temps necessitem les vostres aportacions. És un repte apassionant del que esperem puguem obtindre coneixements actualitzats per a facilitar les nostres tasques del dia a dia.

A %d blogueros les gusta esto: